Každý z nás ‚někde‘ bydlí a to v bytě či rodinném domě. Už výběr místa není náhodný a úzce s námi souvisí. Feng Shui dokáže doporučit vhodná místa pro dům, a naopak upozorní, kde by se bydlet nemělo.
Na vědomé a zejména podvědomé úrovni sdílíme osud místa a místa našeho bydlení. Takže rozhodnutí ‚tady chci bydlet‘ má skutečně dalekosáhlé důsledky a bude souviset i s tím, jaké události v životě budeme řešit. Stejně důležitým způsobem se bude i odrážet skutečnost, jak k životním událostem budeme přistupovat a co si z nich budeme schopni vzít.
Cílem není podat vyčerpávají popis, jak si postavit dům. To bychom potřebovali napsat knihu. Přesto můžeme postupně projít základní přístupy k naplánování stavby domu. Podrobnější informaci, jak navrhnout tvar cest na pozemku, směr a velikost vstupních dveří, vzhled fasády, využití zeleně kolem domu, navrhnout půdorysy podlaží apod. jsou také velmi zajímavé a budeme se jim postupně věnovat.