Přístupů k návrhu bytu nebo domu a jeho interiéru je mnoho. Stále více se na světlo dostává Feng Shui. Jeho výhodou je dobře propracovaný systém pravidel pro návrh domu a jeho vnitřní dispozice. Zde Feng Shui nekončí a směle pokračuje podrobným a esteticky sladěným interiérem na straně jedné, a návrhem zeleně, tedy zahrady kolem domu.
Stávající zkušenosti naznačují, že většinová společnost je směřována na výkon, rychlost a čas. Feng Shui si do středu zájmu automaticky postaví člověka, jeho osobní energie a jeho potřeby a zdravotní dispozice. Nutno dodat, že podrobné spočítání „člověka“ je možné s pomocí čínské astrologie – horoskopu Čtyři pilíře osudu. Známe-li člověka skrze jeho energetický a zdravotní stav, budeme upravovat prostor tak, aby co nejlépe doplnit to, co jeho energetické situaci chybí a tím člověka podpoří.