Přeji všem krásný den

Na mých cestách busem, při studiích knih, ke kterým jinak nemám čas se dostat, mě napadlo, že bych mohl zkusit denně sdělovat nějaká poselství pro ty co mě čtou.

25-31.7.2016

Vše negativní, co vyšlete, se k vám vždy vrací.

Proto vás prosím formulujte vaše prosby vždy tak, aby to bylo pro dobro všech. Zacházejte pečlivě s přáními a slovy, neboť si budou hledat vyvážení ve smyslu zákona příčiny a následku.

Vyhýbejte se filmům, které by mohly ve vás ty to emoce probouzet. Obrazy hrůz se zahnízdí do vašich myšlenek a nepozorovaně mohou ovlivňovat vaši realitu.

Žijte pěknými emocemi a pozitivní mi myšlenkami.

Vyvarujte sebe i vaše děti kontaktu s obrazy hrůz, brutality a násilí.

Když vás přece jen tyto dojmy dosáhnou, vzápětí je z vašeho emocionálního a myšlenkového rezervoáru vy mažte. Vaše děti nedokážou rozlišit realitu a fikci, jejich skutečnost se s těmito představami promíchává.

Proto se před tím chraňte neboť tam, kde převládají světlé myšlenky a láska, radost a krása, nemají temné bytosti dosah na vaše city.

Přitahujete si je pouze negativními pocity.

Láska a světlo zahání každý stín, který se zmocní duše.

Mluvímli nyní o bytostech z nízkých existenčních rovin, chci poznamenat, že se v žádném případě nejedná o mimozemšťany. Negativní bytosti neproniknou do vyšších dimenzí.

Jsou pouze ztělesněním, sumou všech negativních myšlenek a činů vaší úrovně bytí. Existují pouze kvůli vašim myšlenkám a každou jakoukoliv neblahou emocí je znovu a znovu oživujete.

Tyto bytosti jsou manifestací či krystalizací všech vašich negativních myšlenek.

Vaši skutečnost si vytváříte vždy a výlučně sami svými myšlenkami, přesvědčeními, činy a pocity! Je proto pouze ve vaší moci, zda budete žít na Zemi jako v nebi, nebo jako v pekle.

Opakování je matkou moudrosti – takže znova:

Ti, kdož vám vládnou, však nad vámi ztrácejí sílu a moc v okamžiku, kdy si uvědomíte sami sebe, a začnete jednat beze strachu, bez starostí a pochybností. Jejich moc nad vámi má své hranice a končí v momentě, kdy se probudíte z polospánku a nahlédnete za oponu dění.

A to se právě teď děje.

Nyní máte v rukou všechny možnosti, abyste prokoukli jejich hru a odebrali jim vládu nad vaším životem!

Umíte si vůbec představit, jak se bojí, že vás ztratí?

Obávají se toho, že lidská rasa jednoho dne pozná pravdu!

Bez energií vašeho strachu a otrockého chování totiž nemohou existovat – byl by to jejich konec.

Pokud jim seberete jeviště, odeberete jim i životní základnu.

Složte růžové brýle zapomnění a podívejte se událostem přímo do očí. Vnímejte, uvědomujte si, poznávejte sami sebe; a položte si otázku: Kdo vlastně jsem?

Tehdy se život kolem vás postupně změní a vy ho budete zvládat stále snadněji. Vydejte se cestou odhodlání a poznejte věci do hloubky.

Tato cesta vás přivede na svobodu. Prostřednictvím těchto textů vám nabízím možnost, abyste poznávali, učili se, rostli a vysvobodili se z pout úrovně bytí, v níž jste uvízli.

Ať se má slova dotknou vašich srdcí a ať vás zaplaví božské energie, abyste v sobě odhalili cestu pravdy!

Ať se tak stane!

V hluboké lásce

Thovt

Ukázka z knihy Kerstin Simoné: Thovt Projekt lidstvo

Za sebe pak dodávám, že cestu sebepoznání a návod, jak vzít osud do svých rukou lze nalézt prostřednictvím mého nejlepšího projektu – “Hvězdné cesty” – viz www.hvezdnoucestou.cz

Vyzkoušejte a vydejte se cestou svobody, harmonie a pohody!

Současná situace na zemi

Navažte spojení s vašimi duchovními vůdci a požádejte je o pomoc. Pozorně si všímejte znaků a jejich poselství, neignorujte je.

Pokaždé vám nabídnou pro vás to nejoptimálnější řešení, jak byste měli dále postupovat.

Otevřete své srdce poselstvím duše a vašich pomocníků. Otevřete si ducha poznání a zaplavte svoji individuální realitu energiemi pravdy.

Buďte vnímaví a otevřete se novým frekvencím či možnostem. Je to opravdu jediná cesta, jak se můžete vysvobodit z této úrovně bytí.

Na Zemi vládne a má vliv jistá rasa či několik mocných, kteří i nadále snují svůj plán a zahrávají si s lidstvem.

Ti, kdož vám vládnou, však nad vámi ztrácejí sílu a moc v okamžiku, kdy si uvědomíte sami sebe, a začnete jednat beze strachu, bez starostí a pochybností. Jejich moc nad vámi má své hranice a končí v momentě, kdy se probudíte z polospánku a nahlédnete za oponu dění. A to se právě teď děje.

Nyní máte v rukou všechny možnosti, abyste prokoukli jejich hru a odebrali jim vládu nad vaším životem.

Umíte si vůbec představit, jak se bojí, že vás ztratí?

Obávají se toho, že lidská rasa jednoho dne pozná pravdu!

Bez energií vašeho strachu a otrockého chování totiž nemohou existovat – byl by to jejich konec.

Pokud jim seberete jeviště, odeberete jim i životní základnu.

Ukázka z knihy Kerstin Simoné: Thovt Projekt lidstvo

Zostření situace na vaší planetě je vlastně hlubokým a posledním nádechem Země. Je to období mohutné očisty a přírodních pohrom. Čelte tomuto přirozenému průběhu událostí vědomě, a nezakrývejte si oči. Je to očistný proces, neboť lidská rasa neustále zatěžuje planetu.

Co myslíte, jak se asi cítí Země?

Umíte si vůbec představit, že žijete na zádech obrovského živého tvora?

Vystačí váš lidský rozum na to, abyste tuto pravdu pochopili? Umíte si aspoň mlhavě vybavit, jak moc tato bytost trpěla v důsledku lidského počínání? Kolik bolesti musela unést?

Zbavte se negací a žádejte o pomoc

Plánem jistých bytostí je vás úplně odizolovat od Prvotního zdroje.

Proto je pro ně nesmírně důležité, aby vás hluboce a pevně držely připoutané ke společenskému dění ve vaší úrovni bytí. A tak kontrolují, ovlivňují a manipulují i ty nejnepatrnější stránky vašeho života.

Dokonce i vaše děti jsou natolik vzdáleny světlu, že je velmi snadné odvrátit je od pravé cesty moudrosti. Jsou oběťmi vaší společnosti; a vy ještě plně podporujete zatemňování jejich duší!

Proč dopouštíte, aby si svého otevřeného ducha omezovaly nesmyslnými počítačovými hrami?

Proč je obíráte o čistotu duší a vydáváte napospas energeticky negativním vlivům společnosti?

Ony cílí na duše vašich dětí, chtějí si je připoutat a udržet, jelikož vědí, že nadešel soumrak jejich éry.

Jejich snahou je věznit ve vaší úrovni bytí co nejvíce duší.

Je jim jasné, že nastal čas, kdy se cesty rozdělují a dělit se bude i lidstvo. Svou arénu si chtějí zalidnit co největším počtem bytostí.

Chtějíli přežít, nutně potřebují vaši energii. Proto mají obrovský zájem odvést vás od poznání a nedovolit vám oživit vaše skutečné schopnosti. Mějte tudíž otevřené oči a buďte ostražití!

Poslouchejte pozorně, co říkají, čtěte s odstupem co píší, a pak zjistíte, jak těsně vás svírají jejich chapadla, jak jste uzamčení v hradbách, které kolem vás postavily.

Uvědomte si, že jejich zájem o vaše dobro je jenom hraný. Jistě by vám samy nikdy nevyjevily, že jste svobodné bytosti a že vás od počátků jejich útlaku zaplavují ne pravdami.

Zamýšlejí vás na sebe navázat, neboť prahnou po energiích vašeho strachu, pochybností, starostí a nouze.

Živí se vašimi negativními energiemi a jejich hlad je bezedný.

Energeticky vás vysávají, čímž narůstá jejich síla. Nedovolte jim více sahat na vaše duše zbavte se proto všech negativních emocí!

Kdybyste mohli vidět, kolik obyvatel vyšších úrovní stojí při vás a chtějí vám pomoci, abyste našli cestu z tohoto labyrintu!

Nejste a nikdy jste nebyli sami.

Obracejte se na vaše duchovní průvodce o pomoc a podporu; neboť dokud sami neprojevíte zájem a připravenost, nemohou a nesmějí vám pomáhat.

Každé rozhodnutí musí být výsledkem vaší svobodné vůle!

Jen tehdy, jakmile se pro tu to cestu rozhodnete sami a požádáte je o pomoc, mohou vám ji poskytnout.

Ukázka z knihy Kerstin Simoné: Thovt Projekt lidstvo – vydalo nakladatelství Anch-books – viz www.anch-books.eu .

Čas z Svobody – úprava DNA

Kdyby měla lidská rasa nedotčenou DNA), nikdy by se nedala zotročit.

A proto příslušníci oné rasy (elity) zasáhli do jejich vývoje (lidská DNA byla násilně redukována z 12 – vláknové na 2 – vláknovou) a tím tak zbavili lidskou rasu svobodné vůle.

Kód DNA nejprve rozložily na jednotlivé složky, a pak pomoci elektromagnetických pulsních frekvencí původní vibraci uměle zablokovaly.

Na závěr působením elektromagnetických polí změnily směr pravotočivé vibrace vaší DNA na levotočivou, což je v protisměru k božskému otáčivému pohybu celého Univerza.

Jejich cílem bylo, aby se lidé co nejvíce vzdálili od vlastní božskosti a aby je více ani nenapadlo zatoužit po svém původu. Měli zapomenout, aby jim mohli sloužit. Proto bylo třeba přistřihnout lidské  geny.

V tomto směru tedy odvedli dobrou práci. Ponechali totiž pouze základní struktury s životně důležitými funkcemi. Zbytek kompletně odstavili. Božská rotace, věčně a neustále kroužící spirála světla byla ve vašich genech přerušena.

Jak je to možné? Hnala je touha po moci. Nezajímaly se o ničivé důsledky svého jednání.

Od té doby je vývoj lidské rasy zablokovaný; dokáže využívat jen přirozený pud sebezáchovy. Jejich potenciál se scvrkl na minimum pouze proto, aby lidé byli připoutáni coby otroci k této úrovni bytí.

Zredukovali DNA na dva mini zbytky, a lidé tak dnes žijí proto, aby jedli, spali, pracovali a strachovali se o přežití.

Jediná božská funkce DNA, kterou jim nemohly sebrat, je dýchání. Poněvadž to je udržuje při životě.

Zůstal jim tudíž jenom úžasný božský dech, jenž je v každém okamžiku vašeho bytí spájí s celistvou myšlenkou Prvotního zdroje.

Tedy, dech je jedinou cestou, jak si to zpětně uvědomit. Dokázali jim sebrat svobodnou vůli, ale nemohli připravit o božský dech.

Vše co nyní je, je výsledek experimentů oněch bytostí, jež lidskou rasu proměnily v otroky. Zablokovaly přirozené proudění energie, a jejich těla se stala náchylná na nemoci.

A tak se nyní nachází, abych se vyjádřil vaší řečí, v mrtvém bodě.

Jejich DNA ale existuje a každým okamžikem vašeho vědomého bytí ji lze reaktivovat.

Časy svobody

Možná tomu neuvěříte, ale toto není fikce ani blud lidská rasa existuje již mnoho milionů let.

Tato úžasná planeta je skvostem, briliantem v Univerzu. Vytvořil ho Pratvůrce, Prvotní zdroj, v dokonalé nezištné lásce jako živou myšlenku. Jeho touha po sebepoznání vytvořila expanzí paralelní úrovně.

Tyto souběžné úrovně byly protikladem Prvotního zdroje a měly mu poskytnout všechny druhy protikladných zkušeností, a tím mu umožnit vývoj. Vytvořil se tak protipól, vznikla dualita, celek se rozdělil.

Ideou Pratvůrce bylo rozvinout se skrze věky přes všechny zkušenostní úrovně znovu zpět do celku a obsáhnout tak všechny nasbírané informace.

Jelikož Prvotní zdroj zužitkuje pouze duchovní výtažek, extrakt všech těchto zkušeností, vytvořil nejrůznější časové úrovně, které mu umožnily nepřetržitý a neustálý růst.

9.6.2016

 

 

4.6.2016

Jste-li připraveni poznat pravdu, ukážu vám cestu do nové úrovně vědomí, která vás vysvobodí z okovů zotročení.

Nepokoušejte se vydat na tuto cestu s přáteli, neboť každý na ni musí vykročit sám.

Samostatně jste vstoupili do této roviny bytí a sami musíte najít i cestu domů!

Můžete se touto pravdou dotknout srdcí vašich blízkých, zda ji však přijmou a přenesou do svého života, je jejich svobodnou volbou.

Pokud jejich srdce zatím tuto řeč nemohou přijmout, nevnucujte jim ony znalosti.

Energeticky by vám to neprospělo. Ba právě naopak, takové konání by vás připravilo o vzácnou energii.

Tolerujte svobodné rozhodnutí každého, kdo chce jít jinou cestou. V žádném případě nezatěžujte svého ducha ani tím, že vás nechtějí či nedovedou chápat.

Není vaším úkolem někoho obracet. Žijte pravdu, a vaše bližní obdaříte svým světlem.

Pravdu poznají pouze z plodů vaší práce. Můžete jim jít příkladem. Jakmile budou jejich srdce připravena – pak pochopí.

Nepokoušejte se někoho osvěcovat ani poučovat.

Druzí lidé vaše světlo sami pocítí, a vaše vyzařování je nadchne. Dotkne se jejich energie, jejich rodového práva, naplní je, a i oni poté zatouží odebrat se do nových rozměrů bytí.

Všichni se nyní můžete vysvobodit z této úrovně bytí. Není to však snadná cesta.

Mocní vaší úrovně bytí se vás od ní snaží poskytováním nejrůznějšího pohodlí odvrátit. Kapitány svého života a osudu jste však pouze vy. Uchopte opět kormidlo do svých rukou a sami rozhodněte, co je pro vás správné a co nikoliv.

Jděte za tím, co je pro vás důležité a přestaňte žít život druhých.

Máte svobodu volby.

Inu, jak jste se rozhodli?

Z knihy Kerstin Simoné: Thovt Projekt lidstvo

Kterou cestou chcete jít? Cestou svobody nebo Matrixu?

Jak z toho ven učí např. – „Hvězdná cesta“ – viz www.hvezdnoucestou.cz a navazuje Vědomí sebe – viz www.automatickepismo.cz

Poselství na den 2.6.2016

Možná tomu neuvěříte, ale je to pravda. Skutečnost, kterou žijete, je vždy zrcadlem kvality vašich myšlenek.

Síla myšlenky stvořila váš svět; a je na vás, abyste tuto hru rozluštili a za rouškou zapomnění hlavně poznali pravdu. (viz též kapitola Síla myšlenek). Přinesli jste si sem všechny nástroje potřebné k tomu, abyste vytvářeli skutečnost. Je to vaše rodové právo a nikdo vám ho nemůže vzít.

Tuto schopnost však musíte sami v sobě objevit a správně ji použít.

Přesto se mnozí z vás rozhodli pro spánek zapomnění, hoví si v něm a spokojili se s ohraničenou realitou.

Nechce se jim hledat, a dokonce se vysmívají těm, kteří se rozhodli pro jinou cestu.

Ze strachu, že by v sobě odhalili pravdu, se před ní raději uzavírají. Volí si pohodlnou cestu životem.

Toto jsou má slova k vám, ještě dříve než vám odhalím pravdy o lidském pokolení. Pokuste se na to připravit, a prociťte má slova srdcem, nesnažte se je vnímat rozumem. Nepadla by na úrodnou půdu.

Nepřijali byste je, což by vám zabránilo proniknout k hlubšímu poznání a pochopit pravdu …

Z knihy Kerstin Simoné: Thovt Projekt lidstvo – vydalo nakladatelství Anch-Books

 

Poselství na den 1.6.2016

Zde, na vaší úrovni bytí, byla pravda doslovně a zcela překroucena.

Žijete v bludné víře, že lidstvo existuje na planetě Terra jenom několik staletí. Věříte vašim učitelům a dějepiscům, že pocházíte z opic. Jaký to ne smysl!?

Jste však o tom přesvědčeni a ani se nepokoušíte ověřit si, zdali tato zavádějící pohádka vůbec souhlasí.

Přitom stačí, když se zaposloucháte do svého srdce; ono vám okamžitě vyjeví, že tomu tak nemůže být!

Lidé se od opic liší kompletní strukturou svého bytí. Opice jsou zvířecí druh, který je vzhledem opravdu podobný člověku. Což neznamená, že jsou vašimi předky. A vy tuto velkou lež přijímáte coby skutečnost.

Myšlení a jednání příliš často přenecháváte druhým.

Uspokojujete se nepravdami a zkreslenými představami o skutečnosti. Vzápětí se pak vracíte ke každodenním činnostem a spoléháte na informace, jimiž vás krmí vaše média či věda.

Inu, mohu vás ujistit, že nic z toho není tak. Je to pouze dokonale zinscenovaná lež vaší společnosti a těch, kteří vás ovládají.

Všichni jste ovládaní někým jiným. Jen několik jedinců z vás se vysvobodilo z těchto pout, čímž vykročilo k svobodné a naplněné realitě.

Z knihy Kerstin Simoné: Thovt Projekt lidstvo

Poselství na den 31.5.2016

Každá bytost může zvýšit svou frekvenci a proniknout branami do vyšších sfér.

Pravda je jednoduchá a jasná.

Kosmická moudrost je čistá a zářivá.

Avšak pochopení těchto moudrostí vyžaduje čistého a jasného ducha a ochotu otevřít se těmto učením, aniž byste k tomu na poradu přibírali lidský rozum!

Poznámka Milana Gelnara: Metrix /soubor zákonů, pravidel, vyhlášek atp./ je postaven na myšlenkovém základě – díky myšlenkám jsme Metrixem ovládáni.

Pokud postavíme své rozhodování  na svých pocitech, které jsou v souladu s Božími zákony , pak se vymaníme z Metrixu a konáme v souladu sami se sebou … Pozn. M. Gelnara vychází z projektu Vědomí sebe – K. Mareškové – viz www.automatickepismo.cz ) …

Z knihy Kerstin Simoné: Thovt Projekt lidstvo

Poselství na den 30.5.2016

Kdo je Thovt ?

Bytost Thovt, též Thóth, má na planetě Terra ( = Země) nejrůznější významy a je připisována různým, historicky známým osobám. Zosobňovala pro vás Třikrát Velkého Herma Trismegista, Mistra mistrů na úsvitu lidského pokolení a v dobách kdy na Zemi přebývali Isis (= Eset) a Osiris (= Usir), učence bohů starého Egypta. Je původcem a zakladatelem nauky hermetismu, otcem okultní moudrosti a astrologie, objevitelem alchymie.

Popsali jste tuto bytost rozmanitými způsoby a rozšířili zprávy o jejích činech a zázracích, které prováděla. Bytost Thovt měla schopnost přetrvávat na Zemi celá staletí v těle z masa a kostí bez jakýchkoliv známek stáří či smrti.

Mnohokrát se vracel Thovt na planetu Terra (Zemi) a šířil zde pravdu, moudrost a lásku. Jeho učení a spisy měly podpořit vývoj lidstva a napomoci mu vzestoupit do vyšších úrovní bytí.

Tato učení se zpřístupňuji pouze moudrým adeptům.

Když se duch otevře pravdě, a uši jsou připraveny naslouchat, uslyší slova, která jej naplní moudrostí.

Ukázka z knihy Kerstin Simoné: Thovt Projekt lidstvo

 

Poselství na den 26.5.2016

Plnost a bohatství

Poznej, že jsi obklopen nekonečnou plností a bohatstvím

Pokus se neměřit je pouze podle množství materálních statků, ale podle stupně vyzrálosti tvé duše.

Když uznáš toto nezměřitelné bohatství, bezmezná plnost se přelije i do tvého hmotného bytí.

Věz, že jsi součástí nekonečného Stvoření a v každém okamžiku svého bytí si můžeš posloužit z nekonečna plodů vnitřního i vnějšího bohatství. Nepřerušuj tento energetický tok a dovol, aby se v tvém bohatství mohly podílet i ostatní bytosti.

Zdroj se tak nikdy nevyčerpá, neustále bude plodit další a další bohatství.

Volání tvé duše

Nyní jsem připraven přijmout do svého života hojnost, ba toto nezměrné bohatství nechat přetékat i k ostatním.

Poselství na den 12.5. – 15.5. 2016

Dnes zase po nějaké době – vypadly hned tři karty.

A opět na sebe logicky navazující. Jsou to tyto:

ROZHODNUTÍ – > ZDROJ KRÁSY – > MILOSRDENSTVÍ

Všechny již několikrát vypadly, takže jejich význam již zde byl zveřejněn. Ale protože opakování je matkou moudrosti uvádím je zde:

Rozhodnutí

Nyní přišel čas, abys učinil ve svém životě rozhodnutí.

Zaposlouchej se do oblasti srdce i břicha a prociť co ti dokonale prospívá.

Připusť si pouze rozhodnutí pouze ze srdce, poznámky našeptávajícího rouzumu nechej odpočívat.

Tak budeš vždy sloužit svému pravému určení a cesta tvého rozhodnutí tě povede do nejvyšších sfér bytí.

Stezka moudrého adepta tě ponese na paprscích lásky tvého srdce a pomocí pozitivních emocí tě povede.

Volání tvé duše

Nechávám se vést vždy hlasem svého srdce a naslouchám oblasti svého břicha, neboť je to pro mne nejvyšší blaho.

Milosrdenství

Vždy spočívej ve svém srdci naplněn dobrotou a laskavostí.

Tato nekomečně cenná emoce tě bude neustále provádět na cestách tvé existence vedoucích k mistrovství a bude výrazně pozvedávat tvé vibrace.

Buď zářivým světlem pro ty, co zatím dřímají.

Jsi schopen projasnit jejich srdce a vatrhnout je z temnoty.

Zachovej ve svém nitru tuto dokonalou rovnováhu a svoji dobrotu projevuj také navenek pro blaho všech.

Voláni tvé duše

Jsem zářící světko milosrdenství a hluboká láska mě zbavuje stínů temnoty.

Zdroj krásy

Zaměřuj se vždy na vše krásné, dobré a pozitivní a věnuj tomu svoji plnou pozornost.

Rozpoznej svoji pravou vnitřní krásu a přijmi láskyplné, nádherné rysy své bytosti.

Tvá pravá podoba je zářivě krásná a ryzí energetická bytost, jež v úžasném těle vykročila na zkušenostní cestu přes úrovně hustoty a hmoty.

Toto zářivé a opravdové Já a jeho krása se přenesou na ostatní, což se hluboce dotkne jádra jejich duše.

Když se hlouběji zanoříš do těchto úrovní vnitřní lásky a krásy, staneš se rezonančním tělesem nádhery bytí také navenek.

Volání Tvé duše

Jsem naplněn jasnou a ryzí krásou a vnímám ji také u ostatních bytostí, jež jsou nekonečně milované součásti Zdroje veškerého bytí.

Poselství na den 11.5.2016

Smutek

Věz, že tuto emoci nemusíš ani prožívat, ani poci´tovat neboť je v rozporu s tvojí pravou podstatou.

Jsi neustále chráněn a veden a smutek zahaluje jako stín tvé jasné a ryzí pravé já.

Ihned se zbav těchto svazujících nebo mučících stínů, naplň své vytí láskou, radostí s důvěrou.

Zahalím tě do blahodárných energií a rozpustím tvoji bolest.

Pociť, že jsem při tobě, vedu tě a ty jsi v bezpečí.

Plně tomu důvěřuj a proměň své bytí v jiskřivou radost.

Milovaná bytosti, jsi nekonečně milovaná a součástí Zdroje, Prastvořitele veškerého bytí.

Volání Tvé duše

Rozpouštím v sobě každý stín smutku a proměňuji ho v ryzí radost a důvěru.

Poselství na den 10.5.2016

Kupodivu i po včerejšku mi dnes při míchání “vyskočila” ven ta samá karta jako včera – tedy 9.5.. A to – viz níže. Zřejmě je potřeba na tomto principu více zapracovat :-).

Pochybnosti¨

Při myšlení a jednání vždy dávej pozor na emoce pochybností.

Věz, že všechny bez výjimky vytvářejí odrazy ve tvé realitě.

Slova a myšlenky pochybování mohou být téměř neslyšitelná, přesto jsou spojená s příslušnou emocí.

To je pravá příčina všech manifestací, jež nepřetržitě tvoří tvou realitu.

Prověř své myšlení a jednání, veď si o svých emocích a energii pochybování deník.

Současně vědomě měň jejich polaritu na pozitivní stupeň.

To tě dovede k mistrovství, protože rozpustíš v sobě nízké vibrace pochybností a proměníš je v naplňující frekvence odvahy, důvěry, síly a radosti.

To se potom odzrcadlí ve tvé hmotné realitě.

Volání tvé duše

Jsem osvobozen od svazujících emocí pochybností a procházím hlubokým ozdravným procesem.

Poselství na den 29.4.2016

Ochrana

Věz, že jsi na všech svých cestách chráněn.

Následuj vždy svůj vnitřní hlas a kráčej po cestách, jež jsou v souladu s ryzím jádrem tvé duše.

Tak tě může vyšší vedení vždy vést a chránit před neštěstími a škodami, které by tě mohly potkat, pokud bys opustil rovnováhu.

Zaposlouchej se do oblasti tvého břicha a následuj hlas svého srdce – tak budeš vždy chráněn pro blaho svého já.

Věčně budeš stát pod ochranou lásky, jež tě povede k nejvyššímu blahu.

Volání tvé duše

Důvěřuji svému vnitřnímu i vyššímu vedení. Jsem dokonale chráněn a jsem v souladu se

svým životním plánem.

Poselství na den 27.4.2016

Odpuštění

Věz, že všechny bytosti, jež se tě v životě častokrít negativně dotýkají, jsou ve skutečnosti jen tvými přáteli, neboť zrcadlí tvé duchovní výzvy.

Díky nim dojdeš poznání a vyvíjíš se dál.

Potkáváš-li ve svém okolí bytosti, jež v tobě vyvolávají nízké emoce, pamatuj si, že přesně v těchto oblastech toužíš po uzdravení.

Pokud jim ve svém nitru s hlubokou láskou i vděčností odpustíš a tuto vibraci budeš vyzařovat i navenek, vztahy se vyhojí.

To tě zbaví karmických pout.

Odpusť sobě i svému bližnímu – naplní vás vibrace hlubokého uzdravení.

Uvědom si, že za každým skutečným odpuštěním je hluboká láska.

Volání Tvé duše

Odpouštím sobě i všem ostatním a jsem vyléčen z nízkých emocí.

Poselství na den 26.4.2016

Moc v srdci

Věz milovaná bytosti, že bys měla neustále sledovat své emoce.

Vciť se a zahloubej hluboko do svého nitra a současně pozoruj své myšlenky.

Věz, že myšlenky a slova se vždy vážou na příslušné emoce v srdci a vytvářejí realitu.

Při myšlení a jednání buď vždy bdělý, orientuj se vždy dle hlasu svého srdce a

příslušných emocí.

Nechej se vést tímto vnitřním systémem. Po té prožiješ hluboké naplnění, štěstí a

radost, neboť vše bude v dokonalém slouladu s tvým pravým Já.

Volání tvé duše

Neustále bdím a následuji láskyplné rady svého vnitřního vedení.

Poselství na den 21.4.2016

Odpoutání se

Nelpěj na situacích a věcech, které ti neprospívají.

Pokud tě zatěžují, či svazují a ty již ve svém srdci necítíš svobodu duše, je na čase se od těchto energií odpoutat a rozpustit je, protože svazují a ovlivňují tvé pravé bytí.

Nepouštěj je k sobě, ale s láskou a vděkem je propusť.

Velmi tě prosím, abys k této kartě přizval ještě kartu “Sebeláska” a v klidu a tichu se oddej jejich poselstvím.

Najdi přístup ke svému srdci a svému pravému bytí, s hlubokou láskou k sobě se zaměř na své nejvyšší blaho.

Volání Tvé duše

Odpoutávám se od veškerých svazujících energií a přijímám to, po čem mé srdce skutečně touží.

Poselství na den 8.4.2016

A další karta z vypadlé řady je zde – viz níže.

Růst

Skutečného růstu dosáhneš pouze tak, že ve svém nitru přijmeš všechny okolnosti a situace tvé existence a proměníš je v hluboké poznání.

Pamatuj si však:

Každé poznání, jimž nežiješ, představuje jen další způsob, jak se vzdálíš pravdě!

Neustále usiluj o hluboce prožité poznání a dovol mu projevit se ve tvé realitě.

Až tím si umožníš vnitřní i vnější růst a poznání se promění v hlubokou moudrost.

Volání Tvé duše

Každé své poznání proměňuji v hluboce prožitou moudrost, a tak zakouším dokonalý růst.

Poselství na den 7.4.2016

Včera vypadlo z balíčku hned pět karet. Jak se ukázalo, mělo to svou logiku. Dnes tedy uvádím kartu druhou.

Rozhodnutí

Nyní přišel čas, abys učinil ve svém životě rozhodnutí.

Zaposlouchej se do oblasti srdce i břicha a prociť co ti dokonale prospívá.

Připusť si pouze rozhodnutí pouze ze srdce, poznámky našeptávajícího rouzumu nechej odpočívat.

Tak budeš vždy sloužit svému pravému určení a cesta tvého rozhodnutí tě povede do nejvyšších sfér bytí.

Stezka moudrého adepta tě ponese na paprscích lásky tvého srdce a pomocí pozitivních emocí tě povede.

Volání tvé duše

Nechávám se vést vždy hlasem svého srdce a naslouchám oblasti svého břicha, neboť je to pro mne nejvyšší blaho

 

Poselství pro den 6.4.2016

Dnes mi vypadlo hned několik karet. Když jsem se na ně podíval, ukázalo se, že to má logiku.

Karty vypadly v takovém pořadí – Vděčnost -> Rozhodnutí -> Růst -> Zdroj krásy -> Naplnění Dokonalost

Začnu tedy Vděčností – viz níže.

Překonání hmoty – příčina a následek

Vděčnost

Dík má nezměřitelnou hodnotu bez ohledu na to, zda děkuješ za něco, co tě již v tvém životě oblažuje nebo za to, co jsi mohl něco důležitého poznat  – něco důležité co, pozvedlo tvé vibrace.

Věz, že vděčnost k tobě silněji přitáhne energie vesmíru a posílí tě, naplní tvé srdce.

Staneš se tak magnetem pro blahodárnou radost, plnost a bohatství, které se neomezuje pouze na materiální statky, ale díky němuž se rozzáří celé tvé pravé já.

Volání tvé duše

S hlubokou vděčností vnímám nádheru svého života, těším se z něj, a proud plnosti se tím ještě zintenzivňuje.

Poselství pro den 5.4.2016

V posledních snech jsem hodně cestoval a při přejezdech na různá místa měl čas se zase podívat na věci, které jsem si právě pro tento způsob trávení času nachystal.

A viděl úžasnou Dolores Cannon   v její přednášce – Posun do Nové Země – viz odkaz zde .

A protože vše souvisí se vším, není divu, že dnes vypadla tato karta – viz níže:

Zrušení překážek

Věz, že ve Tvém životě neexistují žádné skutečné překážky.

Vytvořil si je sám svými vnitřními přesvědčeními, pochybnostmi, obavami, či různýmidruhy víry.

S láskou tedy poznej veškeré iluzorní překážky a odstraň je tak, že se pozvedneš naúroveň vibrací odpovídající pozitivní polarity.

Tak změníš negativní odrazy zrcadlící se v tvé realitě..

Vše, co existuje, ukrývá své protikladné stránky projevu, přesto jsou tyto extrémy pouze různými stupni stejných věcí nebo skutečnosti a existují současně.

Proto je možné proměnit nepříjemnou situaci v její opak, aniž bys ji jakkoli hodnotil.

Volání tvé duše

Překonávám jakékoli překážky tak, že se zaměřím na odpovídající stupeň vibrace, jehož chci dosáhnout.

Poselství na den 31.3.2016

Důvěra

Hluboko ve svém srdci věz, že jsi-li připraven/a se s plnou důvěrou odevzdat božskému vedení v sobě, všechno se bude dít pro tvé největší blaho. Pociť jak jsi milován/a. Vnímej spojení se vším co jest, a spatři v tom smysl a účel své inkarnace na úrovni hmoty.

Poznej, že vše se děje ve správný čas a že jsi pod stálou ochranou svých pomocníků z jemnohmotných sfér.

Nedovol, aby tě ovlivňovaly skeptické poznámky negativně smýšlejících bytostí. Důvěřuj a nech se vést, a staneš se světlem i živoucím příkladem pro všechny, kdo tě chtějí následovat.

Volání tvé duše

S hlubokou důvěrou se odevzdávám božskému vedení, zbavuji se všech svazujících pochybností či starostí.