Partnerský horoskop formou video – záznamu (cena 2 499 Kč/ cca 1,5 h. video záznamu na DVD ) Chcete-li zpracovat partnerský horoskop, pak obvyklé podmínky pro čerpání této služby jsou – zaslat na na účet 35-3923530257/0100 celou částku  2 499,- Kč, (Pozor! nejdříve jsou ale zpracovávány horoskopy, které jsou již zaplaceny v celé výši předem!) a zaslat na níže […]