OLYMPUS DIGITAL CAMERAV předchozích dílech Hvězdné cesty jsme prošli 10 Hvězdnými branami.

Blížíme se tak pomalu ke konci Hvězdné cesty. Dnes však budeme probírat oblast nadmíru důležitou a to oblast práce pro jiné, zdraví a nemoci.

Mládí

Když jsme mladí, tak nás obvykle nějaké zdraví a nemoci moc netrápí. V dospělém věku se pak často vrháme do pracovních či jiných aktivit bez ohledu na své tělo.

Teprve, když nás začne něco bolet, když zjistíme, že nám naše tělo nedovoluje dělat to, co bychom dělat chtěli, na co jsme byli zvyklí a ono to najednou nejde, pak si teprve začneme uvědomovat, že zdraví a zdravé tělo je pro naši duši velmi cenné.

Je to proto, že tělo je nástrojem duše pro sběr zkušeností, poznání a moudrosti na pouti inkarnací. Zdraví je tedy velmi důležitou oblastí našeho života a je tedy potřeba mu věnovat náležitou pozornost.

Živly

Ze své zkušenosti pak vím, že je potřeba klást velký důraz a vycházet ze 4 základních živlů, jež se nachází v našem vesmíru – potažmo v přírodě – tedy Voda – Oheň – Země – Vzduch. To jsou živly jejímž prostřednictvím naše tělo vzniká. Základem funkčního těla jsou pak jeho buňky. Ty aby dobře fungovaly, musí být v harmonii – tedy v co nejužším kontaktu s těmito čtyřmi základními živly.

Převážnou většinu svého života žiji v rodinném domku a díky tom také v těsném kontaktu se zvířaty i přírodou. V době kdy jsem nějakou dobu žil v paneláku, jsme také měli zvířata. A všiml jsem si, že na rozdíl od těch venkovských, které jsou v neustálém kontaktu se zmíněnými živly, ta zvířata co bydlí v bytech jsou nemocnější a daří se jim hůře.

Proč?

Vysvětlení které jsem hledal jsem odpozoroval právě v chování zvířat.

Voda – všiml jsem si, že i když dám psům, kočkám i včelám pít čistou vodu z vodovodu, tak kupodivu dají přednost špinavé vodě z kaluže, či přírodnímu bazénku pro lekníny, kde se tleje listí či jiné nečistoty. Vysvětlení možná spočívá v tom, co tvrdí mnozí esoterici, že voda z přírody je živá, nabitá onou neviditelnou kosmickou energií, které Číňané říkají Čchi nebo Indové Prána. Voda z vodovodu je sice chemicky ošetřená, avšak mrtvá, mnohdy s látkami, které tam nemají co dělat – např. stopy hormonální antikoncepce, kterou čističky nedokážou odstranit. Jaký pak div, že klesá kvalita mužských spermií …

Země – zvířata nechodí v botách a jsou tak neustále v kontaktu se zemí. V dnešním přetechnizovaném světě, kdy jsme neustále bombardováni elektromagnetickým smogem, nám na tělech ulpívá převaha kladného náboje. Poznáme to např. tak, že když se něčeho dotkneme, dostaneme el. ránu. A protože buňky potřebují rovnováhu kladného a záporného elektrického náboje, je potřeba stejně jako u blesku,  kladný náboj odvádět do země. Proto, když zvířata chodí po holé zemi, tak se neustále oné nerovnováhy zbavují a harmonizují tak polaritu svých buněk. Že už se o tom něco ví, naznačuje velký boom v doporučování, co možná nejvíce chodit bosou nohou po holé zemi. Dokonce už to má český název – „Bosování“ nebo anglicky Grounding – uzemňování. Ostatně jistě si každý vzpomene, jak vzrušující a libý pocit zažívá, když chodí bosou nohou po rosou ozdobené trávě …

Vzduch – buňky potřebují být neustále náležitě okysličovány. Moderní způsob života, nás nenutí k pohybu, často si dopřáváme cigarety a zhusta jsme ve znečištěném prostředí. Že takto se moc kyslíku k buňkám nedostane, je nasnadě. Pokud sportujeme v čisté přírodě, dodáváme do těla velký přísun tohoto živlu. I zde může být vysvětlení, proč existují lidé, kteří běháním Maratonu, dokázali porazit rakovinu – inu hodně okysličovali své buňky …

Oheň – tento živel je ve vesmíru symbolizován sluncem. Přestože jsme již léta varování, že pobyt na slunci je zdraví škodlivý, tak se ukazuje, že opak je pravdou. Díky pobytu na slunci získáváme tolik potřebný vitamín D, který jinak do těla dostaneme jen problematicky, ne-li vůbec. Samozřejmě nic se nesmí přehánět, ale pokud nejsme s tímto živlem v dostatečném kontaktu, tak máme zdravotní problém. Ostatně o tom vypráví i např. pohádka o Dr.Voštěpovi, což je pohádka o tom – kam nechodí slunce, chodí lékař. A že v pohádkách je uschována prastará moudrost, je všem známo.

Už víte, proč se tak báječně cítíme u moře?  Chodíme po pláži bosí (země), koupeme se (voda), sluníme se (oheň), okysličujeme se (vzduch) – jsme tedy stále v přímém kontaktu se všemi živly – každá naše buňka si prostě lebedí a cítíme se dobře!

Stálý kontakt se všemi živly, je opravdu velmi důležitý!

Strava

Neméně důležitá je pak strava. Nyní budu hovořit jen o klasickém stravování, nikoli o stravování Pránou – tedy bez fyzické potravy – jak se zdá i toto je možné – viz Henri Monfort , avšak osobní zkušenost nemám.

Pokud se stravujeme správně a jsme v kontaktu se všemi živly, pak naše tělo dostává vše potřebné. Obecně pak platí zásada – potrava by měla být co nejblíže přírodě. Tedy nejlépe to, co je přímo z přírody. Ideálně pak by to měla být strava s převahou zeleniny a ovoce. Pokud možno bez chemických preparátů.

Co se týká masa, pak pohled na zuby šelem a přežvýkavců a srovnání s naším chrupem, naznačuje, že náš chrup konstruován na konzumaci masa jistě nebyl. Bude tedy rozumné, když maso budeme konzumovat minimálně, ne-li vůbec.

Nemusíme se obávat, že bychom pak neměli dost síly (jsou známi vrcholoví sportovci, boxeři, zápasníci, kteří jsou vegany) nebo nám scházely nějaké důležité prvky. Je mnoho zvířat, které žerou jenom rostlinou potravu a mají sílu ohromnou. Takže o síle to nejspíš není. A všechny prvky, které tělo potřebuje, lze nalézt i ve stravě rostlinné. Ta by neměla být ošetřována chemicky.

Stejně tak, když už jíme maso, je třeba si uvědomovat, že tato zvířata jsou hojně zásobena nejrůznějšími antibiotiky a dalšími chemickými preparáty, aby co nejdříve a co nejefektivněji dosáhla potřebné váhy a nebyla zjevně nemocná – např. kuřata se na náš stůl dostávají za cca 35 dnů od svého narození – aneb jak říká kamarádka veterinářka – fakta zde -> jsou nejrychleji rostoucí nádor .

Většina průmyslově zpracovávaných zvířat, žije v podmínkách, které jsou pro jejich organismus velmi stresové. Tyto informace se ukládají do jejich masa, které pak do sebe také přebírá jejich konzument. Není tedy divu, proč je tolik lidí na antidepresivech, ve stresu, nervózních … Stejně taková byla i ona zvířata před svou smrtí, než se dostala na náš jídelníček.

V dnešní moderní době pak do sebe vpravujeme spoustu potravin, které nám způsobují překyselení organismu. Při zvýšeném příjmu kyselinotvorných potravin se narušuje vyrovnané pH krve. Ideální hodnota pH krve je 7,4 a pohybuje se v nepatrném rozmezí od 7,35 do 7,45. To znamená, že v krvi musí být neustále lehký přebytek zásaditých látek – především jsou to minerály. Tělo tedy musí nepřetržitě a za KAŽDOU CENU udržet pH v nepatrném rozptylu uvnitř těchto hraničních hodnot, jinak umíráme.

Případná zvýšená kyselost nás pak pomalu zabíjí. Je to proto, že tělo nadbytek kyselých látek samo ihned neutralizuje vším, co je v těle k dispozici = především odebírá tkáním vápník. Například cévy mají velmi jemnou výstelku a nejsou vhodné pro transport kyselých roztoků. Nadbytečné kyseliny se tedy naváží na vápník v cévní stěně a ta jednak tuhne a jednak na takové postižení reaguje „záplatou“ z cholesterolu. Vápník ale i další zásadotvorné minerály tělo odebere nejen z cév, kostí, ze zubů a kloubních chrupavek.

Nadměrné množství kyselých látek v těle dokáže poškodit jakýkoliv orgán. Nejprve formou desítek různých zánětlivých onemocnění – a nakonec nás zahubí skrze rakovinu, infarkt nebo mozkovou mrtvici. Který orgán bude napaden a poškozován přednostně – o tom rozhoduje nastavení naší psychiky, a její vliv na funkce jednotlivých orgánů. Zde je tedy potřeba mít na paměti, jak je důležitá psychohygiena aneb správné myšlení.

Za nevětší viníky překyselení organismu jsou považovány – maso, cukr, bílá mouka, káva, tuky, sýry, alkohol. Všechny tyto potraviny jsou bohužel denní součástí dnešní moderní společnosti. Potraviny zasadotvorné – jako jsou zelenina a ovoce, jsou odsouvány, nejspíš záměrně na druhou kolej.

Proč tak hřešíme proti svému zdraví?

Logická odpověď se nabízí přímo v principu kapitalistické společnosti. Nemoci jsme si navykli léčit pomocí farmaceutických výrobků. Farmacie vyšla z přírody a má jistě nezastupitelné místo v lidském životě. Jenže, farmacie je v kapitalismu, kde vládne neviditelná ruka trhu, podnik jako každý jiný. Jde mu tedy především o zisk. A kdo přináší farmacii kýžený efekt? Člověk zdravý nebo nemocný?

Myšlení

A možná nejdůležitější prvek zdraví je psychohygiena aneb naše myšlení. Stejně jako dům se rodí nejprve v představách architektů, tak i zdraví se nejprve musí zrodit v našich hlavách. Pokud máme schopnost mít silnou a neotřesitelnou představu, že budeme zdraví, tak také budeme.

Pokud budeme stále myslet na to, že budeme nemocní, tak onemocníme.

Aneb platí – „Na co zaměříme pozornost, to roste!“

Rozumné tedy bude, zaměřit se ve své mysli na harmonii, pohodu a vše pozitivní a vše tak nechat růst.

Jinými slovy, chceme-li být zdraví, musíme se postarat sami.

Vše co jsem zde popsal, pramení z mé osobní zkušenosti. Jsou to tedy názory a postoje subjektivní. A jako každý i já se mohu mýlit.

V příštím díle se budeme zabývat poslední důležitou oblastí života a to Hvězdnou branou č. 12 – oblasti nevědomí, úřadů a institucí.

Více informací naleznete na www.hvezdnoucestou.cz . Pokračování příště.