Všechna poselství podrobněji – viz odkaz HVĚZDNÁ POSELSTVÍ MILANA GELNARA

Kdo chce vědět On line o většině mých aktivit a je na fb – může zaslat žádost o přátelství a pak si sledovat vše, co zrovna aktuálně řeším.

Odkaz zde – https://www.facebook.com/milan.gelnar.3

13.11.2017

Milí poutníci.

Blíží se konec roku starého a také nový rok s osmičkou na konci aneb období počátku nového poznání.

Většina z vás si zajisté myslí, že se jich už nějaká nová poznání netýkají.

Opak je ovšem pravdou!

Proč?

Nepřišli jsme na tento svět náhodou.

Přišli jsme sem, abychom se něco naučili.

A co se máme naučit?

To lze snadno u každého vyčíst z našeho horoskopu – viz https://www.astrosfera.cz/nabidka-horoskopu/

A jak se to máme naučit?

Už Jan Ámos věděl, že nejlepší, je škola hrou!

A jednu takovou – velmi efektivní a účinnou, vám nabízím.

Vydejte se cestou sebepoznání a získání nových fíglů a dovedností.

Vydejte se spolu se mnou „Hvězdnou cestou!“

Hvězdná cesta začíná již za pár dní. Více na www.hvezdnoucestou.cz

Na práci pro Vás se těší Váš hvězdný průvodce – profesionální astrolog Milan Gelnar

P.S:

Pro ty z Vás, kteří v posledních časech zažíváte, smutek, obavy nebo dokonce se setkáváte s myšlenkami na smrt, tak Vám zprostředkovávám text, který jsem dostal od své spolupracovnice k právě zmiňované problematice.

Jak je vidět i zde je zmiňována potřeba konce starého a zrodu něčeho nového.

Aneb je potřeba vydat se „Hvězdnou cestou“!

Text poselství:

V blahoslavenosti věku nesoucího naději, mnozí se skrytými částkami sebe se potkají.

 Slyš, nové pole, otevření brány, co nový věk rodí, je již na spadnutí.

A ti co v citlivosti svojí hluboko stojí, mohou smrti se dotýkati.

 Však smrt starého pro zrod života nového, ve vyšším pásmu co pravé, Vaše přirozené a skrze bránu bude zpřístupněné.

Chybí radost.

Převládá starost.

 A ta nanáší vnější závaží, co pole dané tvoří.

Tyto pole pak způsobují nepokoje.

Však smrt Vás má být pro vyšší stav, kdy nízké odlehne od Vás.

Je třeba zodpovědnost do rukou vzít a nepodléhat slabosti.

Jelikož nízké se snaží vyšší plány lidstva zhatit.

Synu, láska je silou co dává naději, co vše zahojí.

11.8.2017 Kateřina Marešková – www.automatickepismo.cz

 

1.1.2017

Milí přátelé,

pf-2017-denni-inspirace-rok-2017do nového roku 2017 Vám z celého srdce přeji boží ochranu a požehnání, pevné zdraví, život v pohodě a harmonii, v hojnosti všeho potřebného, zejména pak financí a ať se navzájem máte všichni rádi, jste na sebe navzájem hodní a nechť to vše trvá velmi dlouho, ne-li věčně!

Do fotografie (klikněte) pak vepisuji pár inspirací, které mám na sobě vyzkoušeny a tedy vím, že opravdu fungují a kterými se snažím již několik let denně řídit. Třeba se to bude někomu hodit …

Nechť je Vám to k užitku!

 

Které znamení je dle Vašich zkušeností to nejtvořivější?

Výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Povídání o dění v mém životě, naleznete – po kliknutí na “Pokračovat” a poté v rubrice Občasníček hvězdopravce – zde, poselství na každý den – po kliknutí na “Pokračovat” a tam na odkaz  zde.

Video pro Vás po kliknutí na “Pokračovat” a tam na odkaz – zde .

Zadejte svůj mail, jméno a příjmení a my Vám ZDARMA jako dárek pro Vás, zašleme elektronickou knihu se zásadními poznatky a rady pro oblast partnerských vztahů. Další informace – pod tlačítkem “Odeslat”.

Další informace naleznete níže – pod tlačítkem “Odeslat”.
Poselství pro tento den:
Jsem v dokonalé radosti a jsem mistrem všech výtvorů v rámci svého bytí!

 

 

Doputoval ke mně odkaz na opravdu zajímavý film – vyléčení rakoviny během necelých tří minut – mrkněte se – viz odkaz zde

Doputovalo ke mně následující konstatování. A protože mi jde ze srdce – dělím se –

Kvalitu života určuje to, jak si poradíte s konkrétními okamžiky, a ne to, které okamžiky se odehrají a které ne.

To je klíčový předpoklad k dosažení štěstí. Setkat se s nepříjemnou situací a dobrovolněse jí přizpůsobit, to je známka moudré osobnosti.

Představte si, že píchnete pneumatiku, onemocníte v nevhodnou dobu nebo něco svou nešikovností zničíte – a nebudete tím trpět. Nebylo by to úžasné?

Když si sami se sebou dohodnete, že se s nesnázemi vyrovnáte v klidu, nebude čeho se bát. Tohle je cesta ke zlepšení života!

Zázračná vyléčení aneb Klasická medicína versus alternativní toto video !

Pro pobavení – Murphyho zákony

“Jestliže lékař pojmenuje tvou nemoc, neznamená to ještě, že ví, o co jde …”

Ostatně: málokdo ví, že základní myšlenka vznikla v na sklonku padesátých let v ČSR, v okruhu ČVUT, byla technickými emigranty vyvezena do zámoří, kde byla amíky přivlastněna, cizokrajně pojmenována a více či méně nápaditě rozvíjena až do současné podoby.

Čímž vzdávám hold jejím (?neznámým?) tuzemským autorům

Doporučené knihy

Thovt projekt lidstvo 

Mocní vaší úrovně bytí mají totiž velký zájem na tom, abyste nadále setrvávali v polospánku. Usilují vám zabránit v tom, abyste přijímali božské světlo a informace, protože se živí energiemi pocházejícími z vašeho strachu, vašich starostí a vašeho trápení.

Mezi lidmi se ve stále větší míře vyskytují únava, podrážděnost, bolesti hlavy, strachy všeho druhu, deprese a agrese, které jsou ještě umocněny nárůstem umělých vysokých frekvencí a elektromagnetického záření.

Dostala se mi do rukou úžasná kniha, kterou jsem nadšen a velmi se mnou souladí. Jmenuje se Thovt – projekt lidstvo. Autorkou je Kerstin Simoné a text knihy byl přijat formou chanelingu. Ukázku uvádím níže. Všem hledajícím i těm co už našli, vřele doporučuji.

Ukázka z knihy

Co se nyní odehrává na planetě
V současné době se na planetě přesouvají magnetická pole a z toho důvodu na ní probíhají nezbytné očistné procesy. Přestupem do vyšší dimenze se změnily magnetické frekvence Země, v důsledku čehož se proměňuje počasí.

Roční období se posouvají, přechody z tepla do zimy naopak nabývají extrémních podob. Počasí nelze předvídat a meteorologové mají problémy s určováním přesných prognóz. Tak se krok za krokem mění vám dosud známý charakter polarit, neboť Země se musí osvobodit od duálních zákonitostí husté hmoty.

Vytváří se nové vysokofrekvenční magnetické pole. Kolem vaší domovské planety sídlí bytosti, jejichž jediným úkolem je změna struktury jejího magnetického pole. Není to snadný, ba je to zčásti velmi obtížný proces.

Na Zemi uměle vytvořené vysokofrekvenční záření vyplňuje totiž celou stratosféru a proniká až do exosféry.

Bytosti lidské rasy se pomalu probouzejí – jejich vědomí a již částečně změněné myšlení inicializuje procesy, které s sebou přinesou velké změny. Avšak nebojte se, k žádnému konci světa nedojde. Velmi vás prosím, abyste do budoucnosti hleděli s radostí. Bude vám poskytnuta dostatečná podpora a nic se vám nestane, věřte mi!

Energie a technika nové epochy jsou zcela jiné, než ty, jaké doposud znáte na vaší úrovni bytí – jsou zdravé, nezpůsobují nemoci ani například elektro smog.
Neustálé působení vysokofrekvenčního záření a uměle vytvořených magnetických polí má negativní vliv na vaše zdraví, zhoubné důsledky pro vaše tělo a také mate vašeho ducha. Jsou stále silnější, tudíž se vaše DNA nemůže reaktivovat.

Mocní vaší úrovně bytí mají totiž velký zájem na tom, abyste nadále setrvávali v polospánku. Usilují vám zabránit v tom, abyste přijímali božské světlo a informace, protože se živí energiemi pocházejícími z vašeho strachu, vašich starostí a vašeho trápení.

Mezi lidmi se ve stále větší míře vyskytují únava, podrážděnost, bolesti hlavy, strachy všeho druhu, deprese a agrese, které jsou ještě umocněny nárůstem umělých vysokých frekvencí a elektromagnetického záření.

Můžete se před nimi chránit tak, že si uvědomíte jejich přítomnost a zahájíte proces změny. Zacházejte se svým životem vědomě, buďte bdělí a rozumně se rozhodujte, jaké potraviny, látky či záření do něj vpustíte!
Poznáním a svobodnou vůlí se můžete rozhodnout pro zdravé tělo a jasnou křišťálovou auru. Chraňte se pomocí formule uvedené v kapitole Účinky vysokofrekvenčního záření na lidské tělo.
Uvědomte si však, že ochrana může být aktivní jenom tehdy, pokud přijmete za své všechny moudrosti, jež vám zde předávám. Nerozhodný duch, který si není jistý, ji však může v okamžiku zničit!

Nevpouštějte proto do svého energetického pole žádné pochybnosti ani negativní emoce, nenechte se ovládat strachem, a tím zatlačit opět do zapomnění.

Máte svobodnou volbu! Bez vašeho souhlasu se nic nemůže stát, ledaže byste svým strachem narušili svůj ochranný štít či dobrovolně do svého života vpustili škodlivé látky nebo záření.

Uvědomte si, že síla myšlenky je největší tvůrčí mocí a nejsilnější energií ve vesmíru, a cíleně ji využívejte ve svůj prospěch. Ryzí božská energie lásky spolu s pozitivní silou myšlenky vás může chránit před negativními vlivy; je rychlejší než světlo a hlavně silnější než jakýkoliv měřitelný zdroj energie.

Stoprocentně koncentrovaná myšlenka s lehkostí vyprodukuje více elektřiny než jaderná elektrárna.

Je klíčem ke všemu, a tudíž mocní tohoto světa mají zájem vašim myšlenkám odebrat tuto koncentrovanou sílu. Vaším nejvyšším cílem je naplno využít jejich potenciál. To však předpokládá, že se s nimi naučíte vědomě pracovat, budete je využívat pouze pozitivně, nikomu nebudete škodit ani sílu myšlenky používat z nízkých pohnutek sobecky na úkor jiných.

Z toho důvodu nedosáhne člověk, jenž se nachází ve vývojové fázi, vyšších dimenzí. Tělo automaticky zvyšuje své vibrace a přizpůsobuje se vyšším sférám teprve postupně s procesem uvědomění. Funguje to jako bezpečnostní bariéra – takzvaný strážce, který brání vstupu nepovolaným.

Není možné pobývat ve vyšších úrovních vědomí, jestliže se tělesné vibrace neshodují s vibracemi odpovídající oktávy. Všichni vyšší tvorové jsou tímto způsobem chráněni před negativními vlivy nižších úrovní. To je zákon vesmíru, jejž nelze narušit ani změnit. Z toho důvodu se nízké bytosti nemohou dostat do čtvrté dimenze ani vyšších sfér …

Konec ukázky z knihy Thovt projekt lidstvo autorky Kerstin Simoné vydané v nakladatelství www.anch-books.eu– vřele doporučuji!

Anastasia

Kapitola, která nebyla zveřejněna v první knizeV roce 2010 Vladimír Megre dopsal kapitolu k prvnímu dílu ze série Zvonící cedry Ruska, která však prozatím nebyla zveřejněna v knize. Ruští čtenáři si ji mohli přečíst na webových stránkách www.anastasia.ru.Teď tuto možnost nabízíme i vám.Hvězdná žena(Vladimír Megre, Anastasia)Během jedné noci mého pobytu u Anastasie jsem byl svědkem toho, jak komunikuje s hvězdami.Večer před tím mi Anastasia řekla: „Vladimíre, nadcházející noc je pro mě důležitá. Nebudu moci spát vedle tebe. Ale neměj starosti, mohu pozvat vlčici a ta bude hlídat vchod do zemljanky během tvého spánku.“ Nechtěl jsem spát v zemljance sám. Byla volně přístupná, kterékoliv zvíře by mohlo do ní vejít a napadnout spícího člověka.Možná by mi neublížilo, ale pocit neklidu a strachu by mi neumožnil usnout.Proto jsem se zeptal: „Anastasie, a kde budeš ty?“ „Budu ve vodě na jezeře, Vladimíre.“ „Budeš se tedy koupat. Copak to nutně musí být právě dnes?“ „Ano, Vladimíre. Podobná noc je jednou za rok a já ji nesmím vynechat.“ Nechtěl jsem se vyptávat, proč potřebuje být na jezeře právě dnes v noci. Více mě zajímala otázka vlastního bezpečí.A tak jsem jí nabídl: „Také půjdu s tebou k jezeru. Posedím na břehu, dokud se budeš koupat.“ „Dobře, Vladimíre. Jen se oblékni co nejtepleji a vezmeme suchou trávu, abys mohl na ní případně spát.“Tak jsme také udělali. Když se setmělo, lehl jsem si na suchou trávu a začal pozorovat, co se odehrávalo. Noc byla teplá a tichá. Nešuměly koruny stromů, nebylo slyšet ani cvrkání v trávě, ani šramot nočních obyvatel tajgy.Na jasném nebi neobvykle zářivě svítilo množství hvězd. Anastasia stála na břehu jezera a mlčky se dívala na jeho hladinu, v níž se jako v zrcadle odrážely velké a malé hvězdy.Pak si svlékla šaty a vešla do vody. Nějakou dobu v ní stála po kolena, pak přidřepla a dlaněmi rukou ji hladila. Najednou se ponořila do hvězdného nebe, jež se odráželo ve vodě. Ponořila se opatrně, aby nerozbouřila vodu.Potom se vynořila a pomalu začala plavat dokola.Anastasia postupně zmenšovala průměr kruhů, dokud se neoctla přesně uprostřed jezera. Pak se převrátila na záda, rozhodila ruce a zůstala ležet tváří k nebi. Jak se hvězdy odrážely na hladině jezera, měl jsem pocit, že Anastasia leží uprostřed prostoru zaplněného nebeskými tělesy a je součástí této hvězdné rodiny. Voda v jezeře pulzovala měkkým, sotva viditelným barevným světlem.Hvězdné jezero a celý okolní prostor působil kouzelně a já jsem usnul, aniž bych na něco myslel.Vzbudil jsem se za úsvitu, kdy už voda neodrážela hvězdy. Anastasia seděla poblíž mě ve svých pletených šatičkách, objala svá kolena a položila na ně hlavu. Seděla tiše bez hnutí. I když bylo časné ráno, již jsem nedokázal spát.Chtěl jsem vědět, proč absolvovala tak podivnou noční proceduru. Přisunul jsem se k Anastasii, z nějakého důvodu jsem pohladil její ruku a řekl: „Nezlob se prosím na mě kvůli tomu, co řeknu.“ „Mluv, Vladimíre, nerozzlobím se.“„Dnešní noc na jezeře byla moc krásná. Nikdy jsem nic podobného neviděl a nic tak příjemného necítil. Měl jsem pocit, že toto jezero není v sibiřské tajze, ale uprostřed vesmíru. Jenomže jsi neměla být ve vodě tak dlouho. Teď by ses měla šetřit. Myslím si, že by ses neměla věnovat podobným procedurám.Vždyť voda již není na koupání, mohla bys nastydnout nebo si přivodit nějaký další problém. Přece čekáš dítě a měla bys být opatrná. Navíc v této proceduře nevidím žádný smysl.“„V tom, co jsem udělala, Vladimíre, je velký smysl.“ „Jaký?“ „Vodou z tohoto jezera mě omyla máma, když jsem se objevila na světě. Voda je celkově velmi, velmi významná, je přítomna ve všem živém, co existuje ve vesmíru. Voda života obsahuje informace o stvoření života ve vesmíru. Obsahuje také myšlenky a city kdykoli vyprodukované člověkem.Dokáže cítit a reagovat na lidské emoce.“„Možná že je to pravda, Anastasie, já nevím, proč se ale musíš koupat v nočním jezeře? Nač to potřebuješ?“ „Chci, Vladimíre, poznat, jak žili lidé od prvopočátku až do dnešního dne. Chci určit, kdy a v jakých okamžicích byli nejvíc šťastní. Co jim přinášelo pocit největšího štěstí. Pak chci o tom povědět dnešním lidem, aby byli šťastní, aby byly šťastné naše děti.“„Copak je možné poznat chování lidí, kteří žili před mnoha věky?“„Je to možné, Vladimíre. Narozený člověk postupně roste a nabírá podobu svých rodičů. Zároveň se však podobá prvnímu člověku. Má stejnou krev a hluboko ve své paměti uchovává veškeré informace počínaje stvořením.Jenomže na ně nemyslí. Ale když se člověk vynasnaží, dokáže si na ně vzpomenout.“ „Připusťme že ano, avšak tyto vzpomínky budou jen o předcích konkrétního člověka.“„Samozřejmě, Vladimíre, samozřejmě že budou jen o předcích konkrétního člověka.A paměť v mých buňkách mi ukazuje obrázky ze života mých dávných prarodičů, jenom mých.“ Anastasia vyskočila, běžela k jezeru a opatrně se dotkla vody, pak se otočila ke mně a pokračovala: „Voda však ví o minulosti celého lidstva, uchovává všechno a o všem, co se kdykoliv odehrálo ve vesmíru.A pomáhá mi to vidět. Když jsem ve vodě uprostřed jezera a přemýšlím, myslí společně se mnou a hledá potřebné obrazy, dokonce skenuje všechno, co se odehrává na všech planetách, jelikož je přítomna všude. V jezeře se odrážejí hvězdy, odrážejí se také v mých očích, v tom okamžiku splýváme v jedno.Veškeré informace vesmíru jsou dostupné člověku, neboť se v tomto okamžiku cítí být jeho částečkou.Vesmír se raduje, když člověk vnímá sebe jako jeho částečku, a je připraven mu sloužit, vtělit do reality to, na co člověk pomyslel.“ Poslouchal jsem, s jak klidnou jistotou mluví Anastasia o vesmíru, hvězdách, o vodě, a říkal jsem si: ,Žije si v tajze mladá kráska, bez jakýchkoliv každodenních problémů, jak je to v našem přetechnizovaném světě.Možná proto jsou její myšlenky a představy o světě tak neobvyklé.Vykládá je s takovou jistotou, že je mi trapné mluvit o svých pochybnostech.‘ Nahlas jsem řekl: „Analyzuješ život lidstva jako nějaký vědec, badatel. Jak velký časový úsek jsi dokázala prohlédnout?“ „Zatím úplně malinký, pouze devět tisíciletí.“ „Tvé málo je velmi mnoho.A k jakým závěrům jsi dospěla?“„O svých závěrech ti povím později, nebo jednoduše ukážu viděné obrazy. Ty a ostatní lidé uděláte závěry sami.“ „Lidé to samozřejmě dokáží, pokud uvěří tvým slovům.Například mluvíš neobvykle o vodě, ale kde jsou důkazy toho, že voda může uchovávat informace a navíc reagovat na lidské emoce?“ „Myslím si, že důkazy mají vaši současní vědci.“ „Nic jsem o tom neslyšel. Chováme se k vodě jednoduše, je pro člověka částí okolní přírody.“ „Ano, je živou částí, o které málokdo přemýšlí jako o živé substanci.Chceš po mně důkazy, nehledě na to, že tvé tělo z velké části tvoří voda. Mohla bych povědět, Vladimíre, jak kterýkoliv člověk může pocítit velké možnosti živé vody.“„Tak vyprávěj.“ „Ten, kdo chce na sobě pocítit léčivé vlastnosti vody, by měl především najít pramen, jehož voda pro něj bude nejchutnější. Přivézt tu vodu domů, rozlít do nádob a zmrazit. Každý večer si dát na stůl potřebné množství vody v pěkném džbánu, nejlépe na kousek zelené látky.Před spaním je nutno říct vodě hezká slova nebo jen laskavě na ni pomyslet.V místnosti by nemělo být příliš teplo, ve vodě by měl zůstávat kousek ledu. Pokud by roztál, je třeba do vody přidat další, který se uchovává v mrazu. Je dobré přidávat kousek ledu i do teplé vody a horkého čaje, který piješ. Když led bude tát, je třeba myslet na vodu s láskou, můžeme k ní promlouvat příjemnými slovy, jako k živé bytosti. Je dobré přidat do přemražené vody kapku cedrového oleje.Není důležité, do jakého množství se tato kapička dostane.Její informace se roznese po celém objemu vody a tato informace je velmi významná. Před spaním lze nádobu s vodou pohladit a vydechnout na vodu vzduch ze sebe. Následující den po probuzení pozdravit vodu.Je třeba ji pít pomalu, menšími loky. Ještě je možné touto vodou omývat obličej. Pokud máš ve svém těle nějaké nemoci, voda je začne léčit a rozhodně vyléčí. Výsledek pocítíš již po uplynutí tří dnů. Pokud tuto vodu budeš užívat devadesát devět dní, dokonce vážné nemoci opustí tvé tělo a uvidíš, jak se pokožka na tvé tváři výrazně zlepší.Pokud chceš, aby tvé tělo omládlo a mysl začala pracovat s větší rychlostí, kromě vody používej lok cedrového oleje ráno, v poledne a večer. Ještě květový med a pyl v tom množství, které je pro tebe příjemné.Ale nemíchej je s vodou. Když takto budeš postupovat po dobu třiceti dnů, začne tvá mysl pracovat s větší rychlostí a tělo omládne.“„Vše, co jsi řekla, Anastasie, si zaslouží pozornost, protože to mohou prověřit jak vědci, tak i obyčejní lidé. Ale odkud to všechno víš? Od svých předků?“ „Od vody,“ pronesla Anastasia a zasmála se. Začala se točit a z něčeho se radovat, pak se zastavila a s vážným výrazem dodala: „A také od hvězd.“Překlad: Nakladatelství Zvonící cedryIlustrace: V. Bušmanov