Tak včera ke mně dorazilo nové Andělské poselství. Neodolal jsem a dávám jej sem k dispozici. Komentář ať si udělá každý sám …

Nechtějme se rovnat Bohům, ve smyslu toho jak Boha vnímáme (Boha nelze poznat, pouze cítit) a pracujme s tím co máme a MUŽEME MÍT (je to naše naděje, šance a odměna za čistou práci) na základě toho, co již známe.

To co známe je cestou, nemůžeme překračit hranice svého poznání. Můžeme jít jen cestou postupného vývoje – posloupnosti.

Nelze umět násobit “100”, dokud se nenaučíme číslice a nepochopíme podstatu násobení. To pak je pouze deklamace zprostředkovaného bez jeho porozumění => poznání na základě našeho vývoje …

Andělé………………pomocníci a ochránci

Každý z nás v životě zažil okamžik, nebo se