Feng-Shui

Umění pro uspořádání prostoru a využití příznivých energií
přírody je starodávné a bylo známé u všech starodávných vyspělých národů. V
Číně je známé jako Feng Shui, v Indii jako Vastu a v Evropě jako posvátná
geometrie a geomantie. I když mělo rozdílné názvy, pokaždé používalo
stejné univerzální zákonitosti Stvoření.

Poznání a respektování těchto zákonů Stvoření umožňuje najít
příznivé místo v krajině, postavit zde dům, navrhnout architektonické řešení,
začlenit dům harmonicky do svého okolí a uspořádat jeho vnitřní
prostory v souladu s neviditelnými principy proudění energie čchi.

Feng Shui zahrnuje jak úroveň poznání procesů v přírodě, tak vztahů
mezi přírodou a člověkem a vztahů mezi člověkem a vesmírem. Pokud si
člověk uvědomí, že byl a vždy bude spojen pupeční šňůrou s přírodou,
naučí se ji respektovat, citlivě využívat pro svůj prospěch a současně ji bude
chránit jako nejcennější poklad, který lidstvo kdy vlastnilo.

Často se Feng Shui zjednodušuje na uspořádání interiéru. Jeho platnost
však přesahuje vnitřní prostory a naopak Feng Shui rozšiřuje svoji
působnost na začlenění domu do energetických proudů v krajině,
obklopení
domů zelení a vodou, ochranu přírody proti znečištění a devastaci.

Pak teprve můžeme pochopit význam celého Stvoření, postavení člověka
v něm a přijmout plnou odpovědnost za všechny své činy, kterými
zasahujeme do přírody. Doufejme, že budeme ke svému okolí ohleduplnější
a více budeme přírodu chránit, než je zatím činěno v současnosti.

Chcete-li se dozvědět více, klikněte na celý článek – viz níže