V předcházejících článcích máme za sebou procházku celým bytem a pro některé i domem. Je zřejmé, že u domu je proudění čchi o něco složitější, protože dům má nejen větší plochu, ale často má i více podlaží. Zjednodušeně se dá opět říci, že místnosti denních aktivit mají být co nejblíže hlavním dveřím a klidové místnosti (ložnice, toalety, koupelny) naopak co nejdále vstupu.
Každý byt a každý dům je individuální záležitostí k harmonizaci prostoru a i tak se k takovému zadání přistupuje. Byť to není na první pohled zřejmé, proudění čchi domem je ovlivněno fyzickým uspořádáním vstupu, předsíně, chodby, schodiště a všemi navazujícími místnostmi.