Dnešním článkem otevíráme sérii článku na téma bydlení. Rádi bychom nabídli zajímavá zamyšlení nad současným stavem bydlení, interiéry a trendy v designu a architektuře. Protože se budeme vždy věnovat současně i Feng Shui, budou získané postřehy inspirativní a pomohou lépe porozumět propojení člověka s prostorem.

Budeme se snažit nabídnout alternativní možnosti bydlení a protože budeme vycházet ze starodávných zkušeností jak evropských geomantů, tak čínských mistrů Feng Shui, dovolíme si tvrdit, že tyto přístupy konečně navracejí člověka ze současné uspěchané, technické a napětím naplněné společnosti konečně zpět k jeho přirozenosti a podstatě.

Pravděpodobně jste zažili situaci, že máte k dispozici „metry čtvereční“ a někdy se podaří zařídit pokoj snadno a někdy se to stane složitějším oříškem. To, co činí obě situace rozdílnými, je základní uspořádání stavby, bytu a pokojů do světových stran, umístění oken, dveří a také respektování, odkud je dům chráněn a odkud přichází životodárná a prospěšná čchi. Proto prostor navržený podle Feng Shui má pro nás mnohem vyšší hodnotu, neboť sladění viditelných a neviditelných principů, požadavků na funkci, užitek, estetiku a přirozenost použitelných materiálů je mnohem lépe promyšlen a sladěn než při „klasických“ stavebních postupech.